TREBALL DE RECERCA

Durant el Batxillerat, tot l’alumnat ha de realitzar un Treball de Recerca (TdR) sota la supervisió d’un/a professor/a-tutor/a. La qualificació d’aquest treball, que té en compte 3 aspectes: el seguiment, la memòria escrita i la defensa oral, representa el 10 % de la nota global d’etapa.

Consulteu el calendari que teniu aquí sota, i una guia per elaborar la memòria escrita. Us facilitem també uns enllaços que us poden ser útils.