QUI SOM ?

Què és l’AMPA?
L’AMPA és una Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 
 
Qui forma part d’aquesta associació?
Tota família que paga la quota de l’AMPA forma part de l’associació, de manera que pot assistir a totes les assemblees que convoqui l’AMPA. 
 
Com es pot actuar dins d’una AMPA? 
Es pot ser receptor de les prestacions o serveis que ofereix l’AMPA i també se’n pot ser membre actiu col·laborant o formant part de la junta.
 
Qui forma la junta? 
Els membres que han estat escollits per assemblea general oberta. Aquests membres gestionen els recursos propis de l’AMPA per dur a terme els objectius que s’han fixat.
 
Els tres àmbits d’actuació de l’AMPA són:
 
  1. La cooperació amb la Direcció de l’Institut per tal que s’assoleixin els objectius pedagògics i organitzatius del centre. L’AMPA designa un membre que la representa en el Consell Escolar.
  2. L’organització d’activitats extraescolars per als alumnes i suport a les famílies en la seva relació amb el centre.
  3. La dinamització i la promoció de la vida familiar i social del centre.
 
Els representants de l’AMPA són:
  • President: Jordi Prats Vila
  • Administrador: Joan Mollà i Roset
  • Secretària: Sònia Planell Solé
Us animem a formar part de l’Associació!