PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

En els documents de més avail trobareu l’oferta d’activitats extraescolars organitzades per l’Associació de Mares i Pares de l’Institut per al curs 2019-2020.
Les activitats començaran la primera semana d’octubre de 2019.