MATRÍCULA IOC

MATRÍCULA IOC

MATRÍCULA SEGON SEMESTRE CURS 2019-2020

21 al 28 de novembre és el termini de matrícula del segon semestre del curs 2019-2020 a l’IOC per a l’alumnat nou (no inclou els alumnes que fan batxillerat al Pere Vives, que es consideren alumnes visitants).

La coordinadora de l’IOC a l’Institut Pere Vives atendrà a tots aquells alumnes que tinguin alguna consulta sobre el procés de matrícula el dilluns 25 i el dimecres 27 de 16:00-18:00h a l’Institut. El dia 2 de desembre també serà al centre de 16:00-18:00h per a la recollida de la documentació. 

Trobareu més informació al web de l’institut.

 

 

El periode de matrícula del 2n semestre del curs 2019-2020 de l’IOC per a l’alumnat nou és del 21 i el 28 de novembre.

L’alumnat que està cursant batxillerat a l’Institut Pere Vives no es considera alumnat nou, sino alumnat visitant, per la qual cosa no està afectat per aquestes dates. 

La coordinadora de l’IOC a l’Institut Pere Vives atendrà a tots aquells alumnes que tinguin alguna consulta sobre el procés de matrícula el dilluns 25 i el dimecres 27 de 16:00-18:00 hores a les mateixes dependències de l’Institut. El dia 2 de desembre també serà al centre entre les 16:00 i les 18:00 hores per a la recollida de documentació.