ASSEMBLEES

El dimecres 30 d’octubre de 2019, a les 20:00h, es va celebrar l’assemblea general de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’Institut Pere Vives a l’Aula Magna del centre amb el següent ordre del dia:
 
  • Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Estat de comptes del curs 2018-2019.
  • Pressupost del curs 2019-2020.
  • Valoració de la possibilitat d´incorporar noves mares i pares per anar fent una renovació “tranquil·la” a mig termini de la Junta i vocals actuals. Accions i activitats promogudes per pares col.laboradors. 
  • Valoració, presentació i publicitació de la línia d´accions i activitats que vol promoure l´AMPA a través dels alumnes del centre.
  • Torn obert de paraules.